Valencià | Castellà
Imagen GO!

Una estratègia nascuda d’un procés participatiu

Logo Diputacion
TikiToki

L'Estratègia GO! #DiputacióValència es concep com una eina/instrument de planificació en matèria de Transparència i Govern Obert, amb l’objectiu fonamental de treballar en el marc d'un vertader projecte d'innovació social i democràtica. Un projecte que té com a fi primera i última l'apoderament de la ciutadania perquè aconseguisca el poder real de conèixer, controlar i influir permanentment en les qüestions públiques que li afecten i interessen.

La legitimitat d'una política pública, i l'estratègia que la implementa, s'enriqueix quan els actors i actrius implicats s'apropien d'ella i la fan seua mitjançant aportacions i observacions que acaben sent arreplegades en la pròpia política pública. Per aquest motiu, el document base de l'Estratègia GO! incloïa com objectiu estratègic de l'àrea Lideratge i Governança la creació d'una política pública oberta i participada en matèria de Govern obert per a la Diputació de València que implicava una crida a la participació per a l'enriquiment de l'Estratègia GO! #DiputacióValència.

Process Apertura

Del 15 de febrer al 13 de març i a través dels diferents canals de participació oberts, van ser rebudes un total de 198 aportacions, de les quals un 96% han sigut incorporades al projecte, enriquint el document base d'Estratègia GO! #DiputacióValència per al període 2016-2019 fins a conformar una estratègia fruit de la participació.

Estrategia Documento Definitivo  Proyectos Go Documento Definitivo

Com ha sigut el procés participatiu en l'Estratègia GO!

L'objecte del procés participatiu en l'Estratègia GO! sorgeix del desig d’obrir al debat públic l'estratègia, objectius, plans, programes i accions proposats en matèria de govern obert per al període 2016- 2019. Tot açò amb el desig que tots i cadascun dels grups d'interès de la Diputació de València, els seus representants polítics, les persones que en ella treballen, els ajuntaments i mancomunitats de la província, als quals es destinen els seus serveis, i la ciutadania i la societat civil sobre la qual s'ofereix un valor públic, tingueren l'oportunitat d'aportar, proposar, col·laborar, millorar i enriquir el full de ruta per als pròxims anys.

Amb aquesta finalitat, es va establir un procés d'obertura basat en una estratègia multicanal dissenyada per a oferir la informació disponible a tots els col·lectius interessats a través de diferents eines informàtiques, tal com pot observar-se en la infografia que acompanya a aquest text.

Carpeta ayuntamiento Ciudadanía Twitter GO_DIVAL Mail transparencia Asociaciones colectivos Comunidad Dival

Tots els documents base que arreplegaven la proposta inicial d'Estratègia GO!, així com els canals de participació oberts per a cada grup d'interès, han estat accessibles durant tot el procés en http://go.dival.es i encara ara poden consultar-se per a conèixer millor com ha situat tot el procés participatiu i les aportacions rebudes fins a conformar una Estratègia GO! #DiputacióValència per al període 2016-2019.

Estrategia Documento Base  Proyectos Go Documento Base  Aportaciones estrategia

TOTS I TOTES SOM GOVERN OBERT

Contacta amb nosaltres   @GO_DIVAL   transparencia@dival.es